Mieszkania i prawo dawniej

Dawniej nieruchomości rozpatrywano w kategoriach charakteru gospodarczego, a także dużą popularnością cieszyły się wszelkie go rodzaju kamienice. Bowiem to one były najpopularniejszymi budynkami wykorzystywanymi do celów mieszkalnych. 

To w nieruchomościach w przyszłości podobnie tak jak jest to dzisiaj – widziano potencjał inwestycyjny. Najpopularniejsze były czynsze pobierane od lokatorów zamieszkujących kamienice. Było to również dosyć tanie wyjście szczególnie, że wtedy zadawalano się nawet lokalami jednoizbowymi, a także zamieszkiwano piwnice i strychy. Tak by wykorzystać możliwie cały potencjał budynku.